Chị bế em trai ra cửa sổ dọa!

Doạ thành thật luôn… không biết cháu bé có bị làm sao không ?

Nhà kiểu gì cửa số lại không có khung vậy ?

Chị bế em trai ra cửa sổ dọa!

Chị bế em trai ra cửa sổ dọa!

 

Không biết cháu bé có bị làm sao không ?

Nhà kiểu gì cửa số lại khô ng có khung vậy ?